ROZVOJ PROJEKTŮ
ČISTÉ ENERGETIKY A DOPRAVY

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

poskytujeme

SLUŽBY

Našim klientům a partnerům poskytujeme služby v oblasti project managementu, management consultingu a komunikace, výhradně v oblasti čisté energetiky a dopravy.

a

Rozvoj projektů

Investorům v energetice a dopravě poskytujeme služby při rozvoji projektů: od přípravy konceptu, přes analýzu proveditelnosti a modelu financování až po realizační dohled.
‏‏‎ ‎

⚪︎ Identifikace projektových příležitostí

⚪︎ Business case / project design

⚪︎ Studie proveditelnosti

⚪︎ Model financování

⚪︎ Žádosti o dotace

⚪︎ Povolovací proces

⚪︎ Projektové řízení

b

Poradenství

Dodavatelům energetických produktů a služeb, kteří čelí změnám energetického trhu poskytujeme konzultační činnost při přípravě obchodních strategií a nových produktů.
‏‏‎ ‎

⚪︎ Analýzy a projekce trhů

⚪︎ Přehled technologického vývoje

⚪︎ Přehled legislativy a její interpretace

⚪︎ Identifikace konkurence / partnerů

⚪︎ Business modely

⚪︎ Business plány

⚪︎ Roll-out strategie

c

Mediální aktivity

Zájemcům o propagaci témat, značek, produktů, či služeb specificky v oblasti čisté energetiky a dopravy pomáháme s realizací jejich záměrů. Kombinujeme technickou odbornost s komunikační praxí.

⚪︎ Kreativní rozpracování záměru

⚪︎ Konzultace s odborníky a decision makery 

⚪︎ Spolupráce s mediálními domy

⚪︎ Koordinace/řízení projektů

⚪︎ Tvorba webových stránek

⚪︎ Tvorba prezentací

⚪︎ Organizace konferencí, workshopů apod.

vybrané

REFERENCE

Projekt

Klient

elektromobilita

Příprava studie proveditelnosti pro pilotní projekt kombinace rychlodobíjen, akumulace a FVE

PREdistribuce

Příprava produktu elektromobility pro zákazníky s velkými fleety

ČEZ ESCO

Strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze (studie proveditelnosti)

OICT

Pilotní projekt řízení nabíjení elektromobilů v distribuční síti (ve spolupráci s Unicorn)

PREdistribuce

Stručný přehled vybraných hráčů na trhu poskytujících služby CPO/MSP ve střední a východní Evropě

Shell Czech Republic

Návrh, vývoj a praktické ověření IT systému k optimalizaci využití volné kapacity distribuční sítě pro dobíjení elektromobilů z veřejné dobíjecí sítě a testování dynamického řízení dobíjení s využitím funkcionality V2G. (Ve spolupráci s Unicorn Systems a PREdistribuce)

Technologická agetura ČR

bateriová akumulace

Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny, indikace proveditelnosti vybraných aplikací v ČR

ČEZ, ČEPS

Možnosti využití akumulace elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy

Ernst & Young

Studie proveditelnosti pro pilotní projekt ukládání energie v bateriích pro podpůrné služby (ve spolupráci s DNV GL)

ČEZ

Technicko–ekonomická analýza pro rozhodnutí o možném zaměření veřejné podpory na oblast akumulace energie v rámci OP PIK

MPO

Analýza vývoje instalací bateriových systémů v energetické soustavě ČR (ve spolupráci s EGÚ Brno)

ČEPS

Posouzení možného využití komunitní baterie jako alternativy k malým bateriím s FVE instalovaným behind the meter

PREdistribuce

Vyhodnocení ekonomiky baterie pro peak shaving v průmyslovém areálu

Energon

Specifikace aplikací a technologie pro pilotní projekt bateriové akumulace pro distribuci

PREdistribuce

Pilotní projekt využití SLB (Second Life Bateries)

ČEZ

vodík

Pilotní projekt na rozvoj vodíkové ekonomiky v ČR

ČEZ

Posouzení možnosti vlastní výroby vodíku v Dopravním podniku Ostrava

Dopravní podnik Ostrava

komplexní projekty

Návrh a ověření možných strategií rozvoje společnosti Nano Green

Nano Energies

Kalibrace scénáře vstupních dat OZE pro výpočty v rámci Generation Adequacy

ČEPS

Energetické úspory v budovách, pro performance-based projekty i obecné TZB

ČEZ ESCO

Projekce flexibility v síti nn a vn související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionární akumulací, v ČR do roku 2040

Technologická agetura ČR

Spolupráce při rozvoji energetických projektů společností URBANITY

Urbanity

Posouzení možnosti realizace energetických opatření v budovách dceřinných společností Tuffieh Funds

Evropský investor do zdravotnických zařízení

komunikace a média

Příprava a organizace odborného Fora Elektromobilita 2018 podpořeného mediální sérií (ve spolupráci s Economia)

Partneři Fora

Příprava a organizace odborného Fora Elektromobilita 2019 podpořeného mediální sérií (ve spolupráci s Economia)

Partneři Fora

Příprava a organizace odborného Fora Elektromobilita 2020 podpořeného mediální sérií (ve spolupráci s Economia)

Partneři Fora

Příprava a organizace odborného Fora Elektromobilita 2021 podpořeného mediální sérií (ve spolupráci s Economia)

Partneři Fora

Příprava a organizace odborného Fora elektromobilita 2022 podpořeného mediální sérií (ve spolupráci s Economia)

Partneři Fora

Nový Portál pro osvětu v oblasti elektromobility (ve spolupráci s Economia)

Partneři Portálu

V partnerství s Hospodářskými novinami přinášíme aktuální témata a odbornou diskuzi v oblasti elektromobility

11. - 12. října 2023

6. ročník konference o současnosti a budoucnosti bateriové a vodíkové elektromobility

vybraní

PARTNEŘI A KLIENTI

Martin Cmíral

Managing director

Martin Cmíral má více než 10 let zkušeností v manažerských pozicích v oblasti nové energetiky ve společnostech Biomass Technology Group, Vertis Environmental Finance a ve Skupině ČEZ. Historicky se zabýval projekty obnovitelných zdrojů a obchodem s emisními povolenkami. V roce 2010 založil LEEF Technologies s.r.o.

Martin Cmíral, Managing director, LEEF Technologies