ROZVOJ PROJEKTŮ
ČISTÉ ENERGETIKY A DOPRAVY

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

poskytujeme

SLUŽBY

Našim klientům a partnerům poskytujeme služby v oblasti project managementu, management consultingu a komunikace, výhradně v oblasti čisté energetiky a dopravy.

a

Rozvoj projektů

Investorům v energetice a dopravě poskytujeme služby při rozvoji projektů: od přípravy konceptu, přes analýzu proveditelnosti a modelu financování až po realizační dohled.
‏‏‎ ‎

⚪︎ Identifikace projektových příležitostí

⚪︎ Business case / project design

⚪︎ Studie proveditelnosti

⚪︎ Model financování

⚪︎ Žádosti o dotace

⚪︎ Povolovací proces

⚪︎ Projektové řízení

b

Poradenství

Dodavatelům energetických produktů a služeb, kteří čelí změnám energetického trhu poskytujeme konzultační činnost při přípravě obchodních strategií a nových produktů.
‏‏‎ ‎

⚪︎ Analýzy a projekce trhů

⚪︎ Přehled technologického vývoje

⚪︎ Přehled legislativy a její interpretace

⚪︎ Identifikace konkurence / partnerů

⚪︎ Business modely

⚪︎ Business plány

⚪︎ Roll-out strategie

c

Mediální aktivity

Zájemcům o propagaci témat, značek, produktů, či služeb specificky v oblasti čisté energetiky a dopravy pomáháme s realizací jejich záměrů. Kombinujeme technickou odbornost s komunikační praxí.

⚪︎ Kreativní rozpracování záměru

⚪︎ Konzultace s odborníky a decision makery 

⚪︎ Spolupráce s mediálními domy

⚪︎ Koordinace/řízení projektů

⚪︎ Tvorba webových stránek

⚪︎ Tvorba prezentací

⚪︎ Organizace konferencí, workshopů apod.

vybrané

REFERENCE

VÍCE VYBRANÝCH REFERENCÍ DLE KATEGORIÍ

Projekt

Klient

elektromobilita

Příprava studie proveditelnosti pro pilotní projekt kombinace rychlodobíjen, akumulace a FVE

PREdistribuce

Příprava produktu elektromobility pro zákazníky s velkými fleety

ČEZ ESCO

Strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze (studie proveditelnosti)

OICT

Pilotní projekt řízení nabíjení elektromobilů v distribuční síti (ve spolupráci s Unicorn)

PREdistribuce

Stručný přehled vybraných hráčů na trhu poskytujících služby CPO/MSP ve střední a východní Evropě

Shell Czech Republic

Významná evropská logistická společnost

Návrh, vývoj a praktické ověření IT systému k optimalizaci využití volné kapacity distribuční sítě pro dobíjení elektromobilů z veřejné dobíjecí sítě a testování dynamického řízení dobíjení s využitím funkcionality V2G. (Ve spolupráci s Unicorn Systems a PREdistribuce)

Technologická agetura ČR

Český elektromobilní trh: Obchodní příležitosti pro nizozemské společnosti a instituce

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Czech Republic

bateriová akumulace

Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny, indikace proveditelnosti vybraných aplikací v ČR

ČEZ, ČEPS

Možnosti využití akumulace elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy

Ernst & Young

Studie proveditelnosti pro pilotní projekt ukládání energie v bateriích pro podpůrné služby (ve spolupráci s DNV GL)

ČEZ

Technicko–ekonomická analýza pro rozhodnutí o možném zaměření veřejné podpory na oblast akumulace energie v rámci OP PIK

MPO

Analýza vývoje instalací bateriových systémů v energetické soustavě ČR (ve spolupráci s EGÚ Brno)

ČEPS

Posouzení možného využití komunitní baterie jako alternativy k malým bateriím s FVE instalovaným behind the meter

PREdistribuce

Vyhodnocení ekonomiky baterie pro peak shaving v průmyslovém areálu

Energon

Specifikace aplikací a technologie pro pilotní projekt bateriové akumulace pro distribuci

PREdistribuce

Pilotní projekt využití SLB (Second Life Bateries)

ČEZ

vodík

Pilotní projekt na rozvoj vodíkové ekonomiky v ČR

ČEZ

Posouzení možnosti vlastní výroby vodíku v Dopravním podniku Ostrava

Dopravní podnik Ostrava

ČEPS, ENETIQA, ORLEN Unipetrol, Veolia

komplexní projekty

Podnikatelský záměr a příprava business plánu rozvoje energetických služeb v nové společnosti ČEZ ESCO

ČEZ

Návrh a ověření možných strategií rozvoje společnosti Nano Green

Nano Energies

Kalibrace scénáře vstupních dat OZE pro výpočty v rámci Generation Adequacy

ČEPS

Energetické úspory v budovách, pro performance-based projekty i obecné TZB

ČEZ ESCO

Projekce flexibility v síti nn a vn související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionární akumulací, v ČR do roku 2040

Technologická agetura ČR

Spolupráce při rozvoji energetických projektů společností URBANITY

Urbanity

Posouzení možnosti realizace energetických opatření v budovách dceřinných společností evropského investora

Evropský investor do zdravotnických zařízení

Koncepční studie rozvoje komunitní energetiky Liberec

Teplárna Liberec

Úvod do energetické soběstačnosti bytových domů

Družstevní marketingové sdružení Česká republika

Rozvoje komunitní energetiky v Královéhradeckém kraji (Koncepční studie)

Centrum investic, rozvoje a inovací

Strategie pro obchodování s komoditami pro roky 2024 a 2025

ENETIQA

IT pro agregaci flexibility a komunitní energetiku: porovnání business modelů Agregátora flexibility

ENETIQA

Business plán pro "Enetiqa Commodity Trading"

ENETIQA

komunikace a média

Příprava a organizace odborného Fora Elektromobilita 2018–2023 podpořeného mediální sérií (ve spolupráci s Economia)

Partneři Fora

Nový Portál pro osvětu v oblasti elektromobility (ve spolupráci s Economia)

Partneři Portálu

V partnerství s Hospodářskými novinami přinášíme aktuální témata a odbornou diskuzi v oblasti elektromobility

2. - 3. října 2024

7. ročník konference o současnosti a budoucnosti
bateriové a vodíkové elektromobility

vybraní

PARTNEŘI A KLIENTI

Martin Cmíral

Managing director

Martin Cmíral má více než 10 let zkušeností v manažerských pozicích v oblasti nové energetiky ve společnostech Biomass Technology Group, Vertis Environmental Finance a ve Skupině ČEZ. Historicky se zabýval projekty obnovitelných zdrojů a obchodem s emisními povolenkami. V roce 2010 založil LEEF Technologies s.r.o.

Martin Cmíral, Managing director, LEEF Technologies
[wpgmza id="1"]

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.