Elektromobilita

Strategie snižování emisí CO2 pro silniční nákladní dopravu

Rok

2021

Klient

Významná evropská logistická společnost

Cílem projektu bylo připravit strategii „ozelenění“ významné evropské logistické společnosti, která bude klíčem k udržení konkurenceschopnosti na měnícím se trhu nákladní dopravy. Součástí přípravy strategie bylo identifikovat potenciál pro realizaci samostatných dílčích projektů, které se mohou stát samostatnou zajímavou novou příležitostí nebo dokonce zárodkem nového business směru.

⚪︎ Úvod do agendy emisních offsetů
⚪︎ Analýza možností opatření emisních úspor v rámci vybraných budov
⚪︎ Možnosti elektrifikace flotily
⚪︎ Prioritizace opatření
⚪︎ Návrh dalších kroků

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

Markéta Adamcová, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.