Komplexní projekty

Integrace inovativních technologií pozitivních energetických čtvrtí do holistické architektury (projekt INTERACT)

Rok

2021–2023

Klient

Technologická agentura ČR (TAČR) a Urban Europe

Spolupráce

Konsorcium: Rakousko: Sonnenplatz Großschönau GmbH (Koordinátor projektu), University of Applied Sciences Technikum Wien; TU Wien, Institute of Energy Systems and Electrical Drives; Česká republika: LEEF Technologies s.r.o. Švédsko: Tornet Fastighetsutveckling AB

Role LEEF

LEEF je součástí mezinárodního konsorcia, spolupracuje na všech výstupech projektu, je vedoucí pracovního balíčku, který se zaměřuje na analýzů možných obchodních modelů spojených s energetickými komunitami, spravuje webové stránky projektu a soustředí se také na šíření informací o problematice pozitivně energetických čtvrtí a fungování energetických komunit v ČR.

INTERACT je mezinárodní výzkumný a inovační projekt se spoluprací účastníků z výzkumné, komunální a obchodní oblasti z Rakouska, České republiky a Švédska. Patří mezi čtyři projekty vybrané v rámci první pilotní výzvy, týkající se okresů pozitivní energie (PED) organizované JPI Urban Europe. Program INTERACT se zaměřuje na sdílení znalostí a vytváření plánu, jak vytvořit konkrétní oblast pozitivní energie na základě přístupu holistické architektury, který integruje potřeby a požadavky všech zúčastněných stran v této oblasti. Na příkladu dvou regionů ve Švédsku a Rakousku bude vypracován plán pro začlenění místní energetické komunity do celého energetického systému. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

⚪︎ Analýza úspěšných PED projektů ve vybraných zemích
⚪︎ Technický návrh energetické komunity, včetně rozhraní mezi zúčastněnými stranami a relevantní use-case
⚪︎ Kontrakční modely a regulační rámec
⚪︎ Roadmapa rozvoje konkrétních energetických společenství analyzovaných v INTERACT
⚪︎ Diseminace a komunikace zaměřená na zúčastněné strany

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF TEchnolgies

Markéta Adamcová, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.