Bateriová akumulace

Pilotní projekt bateriového systému pro podpůrné služby v elektrárně Tušimice

Rok

2017–2018

Klient

ČEZ

Příprava prvního (pilotního) projektu bateriového systému pro regulaci frekvence v ČR. Výkon: 4MW, kapacita: 2,8MWh, zapojení do bloku s turbogenerátorem v elektrárně Tušimice.

⚪︎ Návrh řešení a aplikace: primárně FCR (regulace frekvence), baterie v bloku s turbogenerátorem
⚪︎ Identifikace vhodné lokality v rámci portfolia ČEZ
⚪︎ Funkční a technická specifikace pilotního zařízení (podklad pro VŘ, ve spolupráci s DNV GL)
⚪︎ Ekonomický model proveditelnosti
⚪︎ Návrh podmínek smlouvy pro pilotní provozu mezi ČEZ a ČEPS, se souhlasem ERÚ (pilotní projekt BAART)
⚪︎ Plán pilotního provozu
Zařízení uvedeno do provozu v prosinci 2019, v r. 2023 jde stále o největší bateriový systém v ČR.

Martin Cmíral

Managing director, LEEF Technologies

Martin Cmíral, Managing director, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.