Vodík

Projekt výroby vodíku a akumulace s možností využití v teplárenství a dopravě

Rok

2021

Klient

Veolia Energie ČR

Spolupráce

Ve spolupráci se Siemens

Role LEEF

LEEF se podílel na přípravě Studie proveditelnosti, vypracoval ekonomický model, analyzoval proveditelnost partnerství a spolupráce s místní či krajskou samosprávou a privátními subjekty a přípravoval žádosti pro dotační výzvy.

Vypracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci, pro přípravu pilotního projektu výroby vodíku a akumulace s možností využití v teplárenství a dopravě

⚪︎ Předběžná indikace možností pro zavedení technologií výroby vodíku
⚪︎ Ekonomický model a specifikace proveditelnosti
⚪︎ Identifikace možností financování a podmínek získání dotace
⚪︎ Zjištění proveditelnosti partnerství se soukromými i veřejnými subjekty
⚪︎ Zpracování dokumentace pro dotace s požadovaným obsahem a formátem

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

Markéta Adamcová, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.