decentrální energie

Podnikatelský záměr rozvoje energetických služeb v nové společnosti a její start-up

  • Rok
  • 2014
  • Klient
  • ČEZ


Na rodícím se trhu energetických služeb v roce 2014 vznikla idea agregace menších firem nabízejících různé služby v jedné společnosti, která může čerpat ze silné značky ČEZ a využít potenciálu crossellingu. Firmám, státním organizacím a municipalitám měla být přes jedno kontaktní místo zajištěna nabídka kompletního portfolia komoditních i nekomoditních produktů a služeb na českém trhu pod značkou ČEZ ESCO. Klíčové aktivity:

  Projekce trhu s energetickými službami pro segmenty B2B (+ public)

Příležitosti pro kombinovaný prodej komodit a nekomoditních služeb

Potenciál výkupu flexibilní poptávky (demand side management) a rozvoje virtuální elektrárny z flexibilních zdrojů

Organizace společnosti, procesy prodeje, realizace dodávek atd.

Akviziční strategie

Jsme rádi, že z původního startupu, na jehož rozjezdu jsme se jako tým podíleli, se podařilo ČEZ ESCO postavit na nohy. Společnost vyrostla v největší firmu poskytující energetické služby B2B v ČR, v současné době (2020) drží 20 dceřiných společností s celkovým prodejem 180 milionů EUR a tržby přes 600 mil EUR (2018).

Martin Cmíral

Managing Director, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby