Komplexní projekty

Podnikatelský záměr a příprava business plánu rozvoje energetických služeb v nové společnosti ČEZ ESCO

Rok

2014

Klient

ČEZ

Na rodícím se trhu energetických služeb v roce 2014 vznikla idea konsolidace menších firem nabízejících různé služby v jedné společnosti, která může čerpat ze silné značky ČEZ a využít potenciálu crossellingu. Firmám, obcím a organizacím měla být přes jedno kontaktní místo zajištěna nabídka kompletního portfolia komoditních i nekomoditních produktů a služeb na českém trhu pod značkou ČEZ ESCO.

⚪︎ Projekce trhu s energetickými službami pro segmenty B2B
⚪︎ Příležitosti při kombinovaný prodej komodit a nekomoditních služeb
⚪︎ Potenciál výkupu flexibilní poptávky (demand side management) a rozvoje virtuální elektrárny z flexibilních zdrojů
⚪︎ Organizace společnosti, procesy prodeje a dodávky služeb atd.
⚪︎ Akviziční strategie

Martin Cmíral

Managing Director, LEEF Technologies

Martin Cmíral, Managing director, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.