Elektromobilita

Studie proveditelnosti pro dobíjecí infrastrukturu autobusů

Rok

2022

Klient

Dopravní podnik města Olomouc

Návrh postupu elektrifikace vybraných autobusových linek, vč. návrhu parametrů, četnosti a umístění dobíjecích technologií (v depu a standardem Oppcharge) a požadavků na parametry vozidel.

⚪︎ Shrnutí zkušeností s využitím elektrobusů s průběžným čtyřpólovým dobíjením v ČR
⚪︎ Popis řešení pro vybrané lokality a linky a doporučení pro technickou specifikaci
⚪︎ Zhodnocení předběžného průzkumu dodavatelů
⚪︎ Ekonomické hodnocení variant
⚪︎ Návrh dalších kroků

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

Markéta Adamcová, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.