Komplexní projekty

Iniciace udžitelného energetického společenství v Liberci

Rok

2023–2025

Klient

Horizont 2020, NetZeroCities získaly finanční prostředky z programu výzkumu a inovací H2020 na základě grantové smlouvy č. 101036519

Spolupráce

město Liberec, Teplárna Liberec, a.s., Technická univerzita v Liberci

Role LEEF

Člen konsorcia, odpovědnost za přípravu výstupů projektu týkající se elektromobility, koordinace členů konsorcia a příprava povinného reportingu a komunikace s NetZeroCities mezinárodním týmem

Předpokladem projektu je, že energetická komunita je způsob, jak aktivovat místní zainteresované strany v činnostech vedoucích ke klimatické neutralitě města. Pilotní činnosti se zaměří především na dekarbonizaci v oblasti energetiky a dopravy. Aktivity se zaměří na technické, obchodní a právní aspekty rozvoje energetické komunity – na mapování relevantních zúčastněných stran, mapování technologií (stranu výroby i spotřeby) a na bariery prp další rozvoj. V oblasti dopravy budou aktivity zaměřené na přípravu strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury města (pro osobní automobily, veřejnou a nákladní dopravu).

⚪︎ Vytvoření plánu rozvoje energetické komunity
⚪︎ Spuštění komunikační platformy pro zvýšení povědomí
⚪︎ Plán rozvoje nízkoemisní dopravy ve městě Liberec
⚪︎ Zahájení spolupráce v oblasti nízkoemisní dopravy a energetických témat Společenství
⚪︎ Nastavení sdílení znalostí s ostatními městy zapojenými do iniciativy Net Zero 2030, spolupráce s řadou zainteresovaných stran v rámci města Liberec (akademický, podnikatelský a veřejný sektor)

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technolgies

Markéta Adamcová, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.