Elektromobilita

Plán rozvoje infrastruktury pro veřejné dobíjení v ČR

Rok

2018–2019

Klient

ČEZ

Spolupráce

Ve spolupráci s Arthur D. Little a Feramat Cybernetics

Role LEEF

LEEF zodpovídal za zpracování valuačního modelu pro scoring buď jednotlivých (ať už potenciálních či existujících) lokalit nebo portfolií dobíjecích stanic a metodiku pro výpočet geografické distribuce poptávky po dobíjení v ČR.

Hlavním cílem projektu bylo připravit dlouhodobou investiční strategii pro rozvoj sítě veřejného dobíjení. Součástí zadání bylo navrhnout metodu scoringu lokalit pro účely (i) prioritizace rozvoje, (ii) tržní valuace jednotlivých lokalit a existujících portfolií. V rámci projektu jsme řešili/připravovali následující aktivity:

⚪︎ Projekce rozvoje trhu elektromobility
⚪︎ Příprava investiční strategie rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury
⚪︎ Odhad vývoje budoucí tržní hodnoty dobíjecí infrastruktury založeném na scoringu (bonitě) lokalit
⚪︎ Konstrukce dynamického valuačního modelu pro scoring jednotlivých lokalit/portfolia lokalit
⚪︎ Projekce poptávky po veřejném dobíjení a její geografická distribuce (pomocí heatmapy)

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

Filip Vančura, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.