Vodík

Výroba vodíku obnovitelnými zdroji v ČR

Rok

2022–2023

Klient

ČEPS a.s., ENETIQA a.s., ORLEN Unipetrol a.s., Veolia a.s.

Cílem studie bylo přispět k racionalizaci diskuse o obnovitelném vodíku v ČR, mj. poukázat na riziko, že ČR nebude ve využívání obnovitelného vodíku konkurenceschopná, pokud nedojde k efektivní podpoře decentrální (lokální) výroby, která překlene období do vzniku panevropské výrobně-distribuční infrastruktury.

⚪︎ Současný stav připravované legislativy na úrovni EU v oblasti definice obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku
⚪︎ Technologická struktura vodíkového řetězce
⚪︎ Náklady na výrobu vodíku v podmínkách ČR pro různá řešení využití elektřiny z obnovitelných zdrojů (stabilních a intermitentních)
⚪︎ Možnosti pro využití elektrolyzéru v rámci systému podpůrných služeb
⚪︎ Scénáře možného vývoje výroby vodíku z obnovitelných zdrojů v ČR

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

Markéta Adamcová, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.