Elektromobilita

Elektrifikace těžkých nákladních vozidel v České republice

Rok

2023

Klient

European Climate Foundation

Studie se věnuje projekcím růstu počtu elektrických nákladních vozidel a potřebné související dobíjecí infrastruktury v ČR do roku 2035.

⚪︎ Do roku 2030 by mohlo být v ČR registrováno okolo 6 000 eTrucků (střední scénář), převážně v segmentech městské a vnitrostátní dopravy.
⚪︎ > 75 % dobíjení bude probíhat na neveřejné dobíjecí infrastruktuře s relativně malými dobíjecími výkony (zhruba do 150 kW).
⚪︎ Celková spotřeba elektřiny eTrucků v roce 2030 nepřesáhne 1 % z celkové spotřeby ČR.
⚪︎ Elektrifikace těžké nákladní dopravy v následujících 10 letech bude podmíněna přímou dotační podporou na nákup vozidel. Současně by bylo vhodné, aby se dotační podpora zaměřila na rozvoj jak veřejné, tak i neveřejné dobíjecí infrastruktury.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

Filip Vančura, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.