Bateriová akumulace

Pilotní projekt využívání „volné kapacity“ velkých bateriových systémů pro podpůrné služby (projekt EFLEX)

Rok

2020–2023

Klient

Technologická agentura ČR (TAČR)

Spolupráce

Konsorcium: ČEPS (hlavní účastník), E.ON Energie, ČEZ, PREdistribuce, Solar Global Service, Škoda Auto

Role LEEF

LEEF je zodpovědný za celkovou koordinaci projektu, účastní se testování, dohlíží na přípravu obsahu a formu výstupů v jednotlivých fázích projektu.

Cílem projektu bylo ověřit využitelnost „volné kapacity“ bateriových systémů pro poskytování podpůrných služeb (PpS). Předmětem zkoumání jsou bateriové systémy, které jsou primárně instalovány pro jiný účel než poskytování PpS (např. pro peak-shaving u rychlodobíjení elektromobilů, nebo load-shifting FVE). Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

⚪︎ Business analýza požadavků ČEPS a schopnost plnění těchto požadavků jednotlivými bateriovými systémy
⚪︎ Technická analýza požadavků na vývoj SW
⚪︎ Vývoj a testování SW
⚪︎ Testy možností využívání volné kapacity a jejich vyhodnocení
⚪︎ Specifikace pravidel využití volné kapacity baterií při poskytování PpS

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

Filip Vančura, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.