elektromobilita

Návrh, vývoj a praktické ověření IT systému k optimalizaci využití volné kapacity distribuční sítě pro dobíjení elektromobilů z veřejné dobíjecí sítě a testování dynamického řízení dobíjení s využitím funkcionality V2G

V rámci projektu bude navrženo a ve zkušebním provozu otestováno modulární IT řešení, které bude monitorovat zatížení distribuční soustavy (DS) a optimalizovat využití volné kapacity pro dobíjení v jednotlivých částech DS.

IT řešení zajistí komunikaci mezi systémy DS a řídicími systémy veřejného dobíjení (CPO systémy) v reálném čase, vč. ověření možnosti využití obousměrného dobíjení (V2G). Cílem je vytvořit řešení pro provozovatele DS (PDS), které přispěje k úspoře investičních nákladů na straně DS a umožní akceleraci rozvoje dobíjecí infrastruktury.

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby