akumulace energie

Analýza vývoje instalací bateriových systémů v energetické soustavě ČR

Ve spolupráci s EGÚ Brno

  • Rok
  • 2018
  • Klient
  • ČEPS


Záměrem projektu bylo připravit kvantitativní podklady i širší soubor informací pro systematické posouzení možností, resp. dopadu rozvoje bateriové akumulace z pozice provozovatele přenosové sítě. Klíčové aktivity:

  Popis globálních trendů a zohlednění specifik pro možný rozvoj bateriové akumulace v ČR

Definice scénářů rozvoje velké a malé bateriové akumulace v ČR do roku 2030

Analýza podmínek pro připojování bateriových systémů a poskytování PpS

Posouzení přípustné úrovně penetrace bateriových systémů v ES

Posouzení možnosti kompenzace setrvačnosti instalovanými bateriovými systémy

Rozvoj bateriové akumulace je pro provozovatele přenosové soustavy jedním z důležitých témat. Věříme, že vypracované podklady, ať už jde o odhad projekce četnosti instalace, tak o posouzení technických aspektů zvýšené penetrace baterií v síti přispějí k definici přiměřených podmínek pro nediskriminační rozvoj nových bateriových projektů.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby