akumulace energie

Studie proveditelnosti pro využití baterie v LDS Mondi Štětí

  • Rok
  • 2019
  • Klient
  • Mondi Štětí


Záměrem projektu bylo posouzení možné investice do velkého bateriového systému s cílem využití technologického celku (bloku) pro výrobu a skladování energie k zajištění dodávky podpůrných služeb. Klíčové aktivity:

  Identifikace možností a omezení řízení stávajícího energetického systému LDS

Interpretace stávajících regulatorních možností a omezení

Návrh relevantní velikosti baterie pro zvýšení flexibility energického systému 

Simulace provozu systému s baterií

Investiční plán, citlivostní analýza

Energetický systém areálu LDS v Mondi Štětí prochází významnou modernizací s investiční hodnotou řádu stovek mil. EUR. Posouzení možného využití bateriového systému v areálu je přirozenou agendou investičních strategií. Věříme, že náš příspěvek pomůže k zahrnutí bateriové akumulace do investičního plánu Mondi.

Martin Cmíral

Managing Director, LEEF Technologies

Previous
Next

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby