Bateriová akumulace

Studie proveditelnosti pro využití baterie v LDS Mondi Štětí

Rok

2019

Klient

Mondi Štětí

Záměrem projektu bylo posouzení možné investice do stacionární baterie s cílem využití technologického celku pro výrobu a skladování energie k zajištění dodávky podpůrných služeb.

⚪︎ Identifikace možností a omezení řízení stávajícího energetického systému LDS
⚪︎ Interpretace stávajících regulatorních možností a omezení
⚪︎ Návrh relevantní velikosti baterie pro zvýšení flexibility energického systému
⚪︎ Provozní simulace provozu systému s baterií
⚪︎ Investiční plán, citlivostní analýza

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

Filip Vančura, Project manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme společnost, která se specializuje na rozvoj projektů v čisté energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií. Na trhu působíme od roku 2010. Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na elektromobilitu, bateriovou akumulaci a technologicky komplexní projekty. V poslední době se věnujeme též projektům zeleného vodíku.

Elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí rešení. Forum elektromobilita. Portál elektromobilita.

Bateriová akumulace

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní vyroba, optimalizace příkonu apod. Druhotné využití EV baterií.

Vodík

Výroba, skladování a distribuce bezemisního a nízkoemisního vodíku. Integrace s OZE a bateriovou akumulací. PPA kontrakty.

komplexní projekty

Integrace více technologií. Optimalizace lokální výroby/spotřeby. Flexibilita pro podpůrné služby. Lokální distribuční sítě. Komunitní energetika.

Náš tým

Dlouholeté zkušenosti zejména z energetiky a financí. Efektivita daná více než pětiletou úzkou spolupráci jádra týmu. Baví nás nová energetika a baví nás to spolu.