akumulace energie

Specifikace aplikací a technologie pro pilotní projekt bateriové akumulace pro distribuci

  • Rok
  • 2020
  • Klient
  • PREdistribuce


Cílem studie bylo popsat vybrané aplikace bateriové akumulace a zpracovat technickou a funkční specifikaci pilotního zařízení, na kterém by bylo možné otestovat možnosti využití stacionární baterie v distribuční síti. Klíčové aktivity:

 Výběr a popis aplikací relevantních pro pilotní testování

Přehled možných technologických řešení bateriových systémů

Průzkum trhu dodavatelů

Příprava funkční a technické specifikace pilotního zařízení

Návrh základního designu řídicího systému pro pilotní testování

Obdobně jako již dnes větší bateriové systémy pomáhají stabilizovat síť na vyšších napěťových hladinách, budou v budoucnu využívány menší bateriové instalace ke stabilizaci sítě nízkého napětí. Příprava studie, která kombinuje budoucí očekávání provozovatele distribuční sítě s praktickou zkušeností z dnešního trhu je prvním krokem pro možný rozvoj projektů v této oblasti.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby