akumulace energie

Posouzení možnosti vlastní výroby vodíku v Dopravním podniku Ostrava

Dopravní podnik Ostrava (DPO) postupně transformuje flotilu autobusů na čisté technologie. V současné době zahájil DPO proces přípravy instalace první vodíkové plnicí stanice. V kontextu tohoto vývoje je logickým krokem zvážení instalace vlastního elektrolyzéru pro výrobu vodíku. Studie zpracovala ekonomický model posouzení ekononiky vlastní výroby vodíku, shrnula relevantní (současnou a očekávanou) legislativu a dostupnou veřejnou podporu. Cílem bylo poskytnout vedení DPO podklad pro rozhodnutí v jaké konfiguraci a za jakých podmínek a zda vůbec zahájit přípravu instalace vlastního elektrolyzéru.

Ekononika výroby vodíku a relevantní technologie

Možnosti optimalizace provozu

Současný a připravovaný legislativní rámec

Možnosti podpory

Doporuční dalších kroků

Vodíková doprava představuje jednu z alternativ budocí nízkoemisní dopravy. Projekt dopravního podniku v Ostravě je jedním z prvních pilotních projektů v České republice.

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby