akumulace energie

Technicko–ekonomická analýza pro rozhodnutí o možném zaměření veřejné podpory na oblast akumulace energie v rámci OP PIK

  • Rok
  • 2017
  • Klient
  • MPO


Cílem zpracovaného materiálu bylo připravit odbornou argumentaci pro řídicí orgán Ministerstva průmyslu a obchodu při jednání s Evropskou komisí k zahájení diskuse o vytvoření veřejné investiční podpory pro projekty baterií nad rámec existující dotace na FVE s akumulací. Klíčové aktivity:

 Přehled aktuálních aplikací akumulace ve stadiu komercializace

Popis ekonomického modelu investice do bateriových systémů

Odhad potenciálu rozvoje ČR v závislosti na možnostech čerpání investiční dotace

Ověření přiměřenosti záměru se zástupci odborné veřejnosti na půdě MPO

Návrh zprávy pro účely úvodní komunikace záměru s Evropskou komisí

Materiál posloužil k zahájení komunikace s Evropskou komisí na začátku roku 2018. Přestože původním cílem bylo pokusit se zajistit podporu ještě v programovém období 2014-2020, reálně lze očekávat možnou podporu spíše v následujícím období (2021-2027).

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby