akumulace energie

Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny, indikace proveditelnosti vybraných aplikací v ČR

  • Rok
  • 2010 , 2012
  • Klient
  • ČEZ, ČEPS


Předmětem studie byl popis technických a ekonomických parametrů nových technologií akumulace energie, jako jsou baterie a setrvačníky, a přehledu jejich aplikací. Cílem studie bylo identifikovat perspektivní směry, které lze dále rozvíjet formou pilotního projektu. Klíčové aktivity:

  Zpracování přehledu technologií pro akumulaci elektrické energie a jejich srovnání

Popis a porovnání hlavních aplikací akumulačních technologií

Přehled možných zdrojů finanční podpory pro projekty akumulace energie

Příprava osnovy možného pilotního projektu

Doporučení pro úpravu pravidel akumulace elektřiny

V letech 2010 a 2012 se jednalo o průkopnickou studii na téma akumulace energie, která předvídala nástup bateriových úložišť pro využití v energetickém sektoru. V roce 2012 bylo však ještě brzy na zahájení přípravy reálného projektu. K tomu došlo až o 5 let později.

Martin Cmíral

Managing Director, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby