akumulace energie

Možnosti využití akumulace elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy

  • Rok
  • 2017
  • Klient
  • Ernst & Young


Cílem projektu bylo připravit dílčí podklady pro větší studii připravovanou pro provozovatele přenosové soustavy společností EY. Tato studie navazovala na studii o akumulaci elektřiny, kterou pro ČEPS a ČEZ v letech 2010 a 2012 zpracoval LEEF. Klíčové aktivity:

  Technické a funkční parametry bateriových systémů

 Specifikace technologických komponent bateriových systémů

Odhad aktuálních tržních cen bateriových systémů

Výhled vývoje cen bateriových systémů

 Přehled existujících projektů velkých baterií v EU

Od roku 2012, kdy jsme pro hlavní energetické společnosti připravovali pionýrskou studii na téma "Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny" se toto téma během několika málo let přiblížilo komerčnímu využití. Rok 2017 se v ČR dá označit milníkem pro start projektů velkých bateriových instalací.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby