decentrální energie

Spolupráce při rozvoji energetických projektů společností URBANITY

URBANITY rozvíjí průmyslové parky zaměřené na výrobu v Tachově, Bruntále a Žirovnici. V současné době hledá pro každou z lokalit optimální energetické řešení pro dlouhodobý horizont. LEEF bude koordinovat přípravu energetické části výše uvedených projektů a týmu URBANITY poskytovat nezávislý expertní názor na dílčí a konečné výstupy koncepčních studií.

Příprava a průběžná aktualizaci harmonogramu a sledování jeho dodržování

Komunikace se zpracovateli studií a projektové dokumentace

Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu s výsledky studií s odpovídajícím zdůvodněním

Identifikaci příležitostí, či rizik, které studie mohly přehlédnout

Ústní zpětnou vazba, resp. diskuse s interním týmem URBANITY

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby