akumulace energie

Vyhodnocení ekonomiky baterie pro peak-shaving v průmyslovém areálu

  • Rok
  • 2018
  • Klient
  • Energon


V rámci projektu byla připravena simulace provozu virtuálního bateriového systému zaměřeného na peak-shaving a analyzována ekonomika potenciální investice v konkrétním průmyslovém areálu. Klíčové aktivity:

Analýza historických provozních dat spotřeby průmyslového areálu

Příprava variantní provozní simulace baterie pro 3 možnosti zapojení

Zpracování citlivostní analýzy parametrů baterie

Příprava ekonomického modelu

Zhodnocení možného využití baterie k dalším aplikacím

V rámci projektu byla připravena simulace provozu virtuálního bateriového systému zaměřeného na peak shaving a analyzována ekonomika potenciální investice v konkrétním průmyslovém areálu. Projekt obsahoval:

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby