elektromobilita

Strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze (studie proveditelnosti)

  • Rok
  • 2020
  • Klient
  • OICT


Studie proveditelnosti byla podkladem pro Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury zpracovaný Operátorem ICT (OICT) pro Hlavní město Prahu (HMP). Cílem studie bylo především zpracovat projekce rozvoje elektromobility v Praze do roku 2030 a navrhnout způsob a postup při realizaci veřejné dobíjecí infrastruktury. Klíčové aktivity:

 Scénáře vývoje elektromobility v Praze

Projekce potřebného počtu dobíjecích bodů různých typů veřejného dobíjení

Finanční model veřejného dobíjení

Variantní návrh přístupu města k rozvoji parkovacího dobíjení

Návrh opatření, organizace a dalšího postupu  

Hlavní město Praha dlouhodobě deklaruje pozitivní vztah k elektromobilitě. Na příkladech zahraničních metropolí je vidět, že rozvoj veřejného dobíjení je jedním z klíčových témat, kde může město efektivně pomoci. Věříme, že zpracovaná studie a navazující Generel dobíjecí infrastruktury pomohou nastartovat výstavbu parkovacího dobíjení a eliminovat jednu z hlavních bariér rozvoje elektromobility v Praze.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby