elektromobilita

Plán rozvoje infrastruktury pro veřejné dobíjení v ČR

Ve spolupráci s Arthur D. Little a Feramat Cybernetics

  • Rok
  • 2018
  • Klient
  • ČEZ


Hlavním cílem projektu bylo připravit dlouhodobou investiční strategii pro rozvoj sítě veřejného dobíjení. Součástí zadání bylo navrhnout metodu scoringu lokalit pro účely prioritizace rozvoje a tržní valuace jednotlivých lokalit a existujících portfolií. Klíčové aktivity:

 Projekce rozvoje trhu elektromobility

Příprava investiční strategie rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury 

Odhad vývoje budoucí tržní hodnoty dobíjecí infrastruktury založeném na scoringu (bonitě) lokalit

Konstrukce dynamického valuačního modelu pro scoring jednotlivých lokalit/portfolia

Projekce poptávky po veřejném dobíjení a její geografická distribuce (heatmapy) 

ČEZ buduje a provozuje největší síť veřejného dobíjení elektromobilů v ČR. V roce 2018 jezdí v ČR řádově jednotky tisíc elektromobilů, v roce 2030 to budou statisíce. V kontextu této dynamiky je průběžná revize investiční strategie do infrastruktury klíčová. Těší nás, že na základě připravené strategie podpoří ČEZ další investice do budování své dobíjecí sítě.

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

Previous
Next

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby