akumulace energie

Integrace inovativních technologií pozitivních energetických čtvrtí do holistické architektury

  • Rok
  • 2021 - 2023
  • Klient
  • MPO (TAČR)

INTERACT je mezinárodní výzkumný a inovační projekt se spoluprací účastníků z výzkumné, komunální a obchodní oblasti z Rakouska, České republiky a Švédska. Patří mezi čtyři projekty vybrané v rámci první pilotní výzvy, týkající se okresů pozitivní energie (PED) organizované JPI Urban Europe. Program INTERACT se zaměřuje na sdílení znalostí a vytváření plánu, jak vytvořit konkrétní oblast pozitivní energie na základě přístupu holistické architektury, který integruje potřeby a požadavky všech zúčastněných stran v této oblasti. Na příkladu dvou regionů ve Švédsku a Rakousku bude vypracován plán pro začlenění místní energetické komunity do celého energetického systému. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta. Klíčové aktivity:

Analýza úspěšných PED projektů ve vybraných zemích

Technický návrh energetické komunity, včetně rozhraní mezi zúčastněnými stranami a relevantní use-case

Kontrakční modely a regulační rámec

Roadmapa rozvoje konkrétních energetických společenství analyzovaných v INTERACT

Diseminace a komunikace zaměřená na zúčastněné strany

PED, Positive Energy Districts, ("pozitivně energetické čtvrti") jsou samostatné části měst zaměřené na energetickou účinnost a generování energetického přebytku. Rozvoj PED je nedílnou součástí komplexní udržitelné urbanizační strategie, EU si vytyčila za cíl vznik alespoň 100 pozitivních energetických čtvrtí do roku 2025. Projekt INTERACT je jedním ze čtyř mezinárodních podpořených projektů v rámci pilotní výzvy JPI Urban Europe, který se zaměřuje na sdílení mezinárodních zkušeností v oblasti rozvoje PED.

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby