elektromobilita

Příprava produktů elektromobility pro zákazníky s velkými fleety

  • Rok
  • 2017
  • Klient
  • ČEZ ESCO


Cílem bylo připravit kombinovanou nabídku zákazníkům ČEZ ESCO, která zahrnovala: (i) dodávku elektromobilů, (ii) instalaci dobíjecích stanic, (iii) dodávku elektřiny, (iv) IT řešení pro dobíjení, (v) přístup do veřejné dobíjecí sítě ČEZ, (vi) asistenci s financováním. 
Klíčové aktivity:

 

  Příprava ekonomického modelu pro produkt včetně přípravy variantního nacenění

Vytvoření dokumentu nabídky k prezentaci zákazníkům 

Seznam (prioritizace) potenciálních zákazníků k oslovení

Definice interních kompetencí nutných k úspěšnému nabízení produktu a plán na jejich vytvoření v podmínkách ČEZ ESCO

Oslovení zákazníků s cílem získat zpětnou vazbu 

Přestože je pro správce velkých fleetů elektromobilita stále poměrně nové téma, podařilo se nastartovat komunikaci, která vedla k uzavření několika pilotních kontraktů a zvedla zájem fleetových firem o elektromobilitu.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby