decentrální energie

Kalibrace scénářů vstupních dat OZE pro výpočty v rámci Generation Adequacy

  • Rok
  • 2017
  • Klient
  • ČEPS


Účelem studie bylo stručné posouzení stávajících projekcí vývoje intermitentních zdrojů VTE a FVE používaných v ČEPS, s ohledem na připravovanou legislativu EU stanovující nové cíle pro OZE do roku 2030. Klíčové aktivity:

Posouzení relevantních projekcí OZE využívaných v ČEPS

Shrnutí předpokladů pro kalibraci scénářů

Zhodnocení možných dopadů vyplývajících z implementace cíle EU pro ČR

Vymezení očekávaného projekčního pásma rozvoje FVE a VTE do roku 2030

Komentář možného efektu instalace bateriové akumulace na intermitenci z OZE v ES 

Přestože diskuse o způsobu plnění EU cílů OZE v ČR se jistě ještě několik let povedou, je zřejmé, že je třeba očekávat vyšší zastoupení intermitentních OZE než predikuje stávající energetická koncepce ČR.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby