akumulace energie

Pilotní projekt využití SLB (Second Life Bateries)

  • Rok
  • 2020
  • Klient
  • ČEZ


Zpracování projektového záměru pilotního projektu bateriové akumulace s využitím SLB. Cílem pilotního projektu je otestovat provozní charakteristiky SLB při využití v běžných aplikacích v energetice. Klíčové aktivity:

 Specifikace cílů pilotního projektu

 Identifikace technologického partnera, který zajistí SLB a dodá pilotní zažízení

Specifikace aplikací a parametrů pilotního zařízení

Projektová příprava (organizace, harmonogram, rozpočet)

Příprava podkladů pro interní projednání projektu v ČEZ

Už v roce 2025 může být v EU k dispozici ročně 1,6–9 GWh baterií vyřazených z elektromobilů. Tyto baterie budou ještě v relativně dobré kondici pro použití ve stacionárních instalacích. I přes velkou (projekční a technologickou) nejistotu je zřejmé, že akumulační objemy vyřazených battery packů z elektromobilů budou ohromující. Je přirozené, že hlavní hráči se proto již na příchod SLB připravují.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby