elektromobilita

Studie proveditelnosti pro pilotní projekt kombinace rychlodobíjení, akumulace a FVE

  • Rok
  • 2014
  • Klient
  • PREdistribuce


Ambicí pilotního projektu bylo připravit řešení kombinující rychlodobíjení elektromobilů (50kW) s bateriovou akumulací a střešní FVE. Baterie má kromě poskytování výkonu pro rychlodobíjení otestovat možnosti využití pro zlepšení kvality elektrické energie v přilehlé distribuční síti. 
Klíčové aktivity:

 Definice požadovaných funkcí systému

Specifikace technologií pro projekt a odhad nákladů

Navržení harmonogramu a stanovení postupů realizace projektu

Předběžný provozní předpis a rozpis údajů pro monitoring a vyhodnocení

 Shrnutí základních požadavků na dodavatele řešení vycházející z vybrané varianty

Těší nás, že projekt se podařilo dotáhnout do zdárného konce a zařízení nainstalovat. Šlo zřejmě o první projekt testování bateriové akumulace pro účely distribuční sítě v ČR.

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

Previous
Next

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby