akumulace energie

Studie proveditelnosti a koncept pilotního provozu pro projekt ukládání energie v bateriích pro podpůrné služby

Ve spolupráci s DNV GL

  • Rok
  • 2017
  • Klient
  • ČEZ


Předmětem bylo vypracování studie proveditelnosti a podmínek spolupráce mezi ČEZ a ČEPS pro pilotní provoz projektu ukládání energie v bateriích. Pro instalaci zařízení byla vybrána lokalita elektrárny Tušimice. Zadání volně navázalo na studii “Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny, indikace proveditelnosti vybraných aplikací v ČR”, kterou LEEF zpracoval pro ČEZ a ČEPS v letech 2010-2012. Klíčové aktivity:

  Ověření možného využití bateriové akumulace k poskytování PpS v ČR

Návrh designu pilotního projektu (aplikace, technologie, lokalita)  

Funkční a technická specifikace pilotního zařízení

Ekonomický model proveditelnosti

Návrh podmínek spolupráce mezi ČEZ a ČEPS a plán pilotního provozu

Na základě výstupu studie rozhodl investor o zahájení realizace. Projekt je nyní ve fázi provozního testování. Výstupy testů mj. poslouží ČEPS k nastavení podmínek využívání bateriových systémů pro podpůrné služby v ČR.

Martin Cmíral

Managing Director, LEEF Technologies

Previous
Next

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby