akumulace energie

Posouzení možného využití komunitní baterie jako alternativy k malým bateriím s FVE instalovaným behind the meter

  • Rok
  • 2019
  • Klient
  • PREdistribuce


Studie si kladla za cíl posouzení konceptu komunitní baterie jako možné alternativy k malým bateriím instalovaným u FVE behind the meter. Součástí výstupů byla diskuse možného využití flexibility na síti NN pro další služby. Klíčové aktivity:

Popis konceptu komunitní baterie (legislativa, dopad do provozu distribuční sítě)

Předpoklady proveditelnosti možného využití komunitní baterie

 Provozní simulace a ekonomický model 

Diskuse dalších možností využití flexibility baterií na hladině nn

Návrh záměru pilotního projektu

Využití větších komunitních baterií místo velkého počtu menších instalací má elementární ekonomickou logiku a v budoucnu by mohlo jít o běžnou službu. Smysluplné sdílení akumulační kapacity baterie v rámci skupiny uživatelů připojených v distribuční síti by nicméně vyžadovalo legislativní úpravy.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž anlýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se  zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby