elektromobilita

Pilotní projekt řízení nabíjení elektromobilů v distribuční síti (ve spolupráci s Unicorn)

  • Rok
  • 2021
  • Klient
  • PREdistribuce

Cílem projektu je navrhnout, vyvinout a otestovat IT systém, který umožní propojení řízení distribuční sítě s řídicími systémy dobíjecích stanic. Jde o výzkumný projekt, který by měl přispět k formování dlouhodobého konceptu integrace nabíjení v distribuční síti. Klíčové aktivity:

Návrh high level konceptu integrace elektromobility do distribuční sítě

Specifikace pro vývoj testovací verze IT systému ke komunikaci a řízení nabíjení

Vývoj a praktivký test základní verze systému

Vyhodnocení testování a návrh postupu dalšího rozvoje

Identifikace automotive partnera a zdrojů financování pro další etapy rozvoje

Vytvoření podmínek pro úspěšnou integraci nabíjecí infrastruktury v DS je jedním ze strategických cílů NAP SG. Zakomponování chytrého dobíjení do řídicích systémů DS představuje poměrně komplexní úlohu, která vyžaduje vývoj dedikovaného SW řešení, ale také např. legislativní úpravy, aby bylo možné v horizontu několika let potenciál chytrého dobíjení v DS v běžném provozu využívat.

Filip Vančura

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby