elektromobilita

Příprava a organizace odborného Fora Elektromobilita 2018 podpořeného mediální sérií

Ve spolupráci s Economia

  • Rok
  • 2018
  • Partneři
  • ČEZ, ABB, Siemens,
    Unicorn, FITA Energy Solution a další


Ambicí bylo uspořádat prestižní odbornou konferenci o elektromobilitě a dát slovo expertům s mezinárodní zkušeností. Zároveň téma podpořit diskusemi a odbornými články a komentáři v periodikách vydavatelství Economia. Klíčové aktivity:

 Program konference strukturován do bloků, ve kterých se střídaly přednášky a panelové diskuse

23 řečníků z 6 zemí, 200 účastníků, 22 partnerů, 9 vystavovatelů

Hlavní témata: (i) vývoj v následujících několika letech, (ii) elektrifikace firemního fleetu, (iii) veřejná dobíjecí infrastruktura a městská emobilita

Workshop pod vedením zkušených lektorů se zaměřením na elektrifikace fleetů

Kulaté stoly formou moderované debaty mezi klíčovými hráči emobility, prezentované v tištěné verzi HN i na iHNED

V prostorách Fora Karlín jsme představili nejposlednější vývoj na poli elektomobility v ČR i ve světě. Ač se jednalo o první ročník, akce vzbudila veliký zájem jak mezi posluchači, tak i mezi partnery konference. Nabitý konferenční den prokázal, že elektromobilita je aktuální téma, které se dotýká řady oborů a má široké souvislosti.

Ivana Cmíralová

Jednatel, LEEF Technologies

Previous
Next

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby